Soutěž pro studenty architekty
DSC_8129.jpg

odměny:

1. cena: roční placená stáž v ateliéru LOXIA, a zdarma ubytování v centru Prahy po dobu trvání stáže, která bude probíhat v ateliéru

Perucká 26, Praha 2 – 120 00 Vinohrady

 

2.cena: 50 000,-

 

3.cena: 25 000,-

ARE YOU READY?!

tvoje šance je právě teď na dosah!

Úkolem architektonické soutěže pro studenty je navrhnout ideovou objemovou studii podél obou stran kolejí na určených pozemcích. Je nutné myslet nadčasově a s předstihem. Severní část nad kolejemi s vizí roku 2040, jižní pod kolejemi 2060. Náplní těchto prostor by mělo být malometrážní bydlení pro studenty, městské byty a služební byty pro dráhy a nedaleké nádraží Vršovice, doplněná o komunitní prostory, polyfunkční parter, dedikovaný obchodům, službám a dalším.

Hlavní důraz? Na osobitost oblasti, která značným způsobem ovlivní každého návštěvníka i pozorovatele z kolemjedoucího vlaku.  

Križan.jpg

Ing. arch. Luboš Križan

Luboš Križan je absolventem oboru architektura a urbanismus na Fakultě stavební ČVUT. Svoji následnou praxi zahájil v projekční kanceláři zaměřenou na tvorbu územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů a územních studií. Od roku 2016 působí na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy jako garant území městských částí Praha 1 a Praha 2, pro která zastupuje hl. m. Prahu v územních řízeních a koordinuje urbanistický rozvoj a dílčí stavební záměry v jednotlivých lokalitách. V roce 2021 se za IPR Praha coby koordinátor a rovněž závislý člen poroty podílel na průběhu mezinárodního soutěžního workshopu Florenc 21.

Jana.jpeg

Ing. arch. Jana Mastíková

Cesta Jany Mastíkové do světa architektury začala studiem architektury a urbanismu v moravské metropoli. Předtím, než na VUT v Brně dosáhla titulu Inženýr architekt, odjela na roční odbornou stáž na polytechniku do španělské Valencie (ETSA UPV). Od roku 2009 prošla několika architektonickými ateliéry či stála sama na volné noze. Podílela se a vedla projekty zejména bytových komplexů a domů. Před osmi lety spojila svůj profesní život s pražským ateliérem LOXIA, ve kterém nyní působí jako hlavní architektka. Jana Mastíková je autorizovanou architektkou České komory architektů a také partnerem studia LOXIA. 

Vondrášek.png

Ing. arch. Václav Vondrášek

Zástupce starostky městské části Praha 2. Je ženatý, dvě děti. Absolvent architektury na stavební fakultě ČVUT. Zabýval se mj. přípravou staveb v dopravní organizaci. Od roku 1991 pracoval na odboru výstavby Magistrátu hl. m. Prahy, od r. 1993 zastával funkci ředitele. V letech 2002 až 2006 byl ředitelem přípravy staveb v profesní organizaci zabývající se výstavbou bytů. Je členem České společnosti pro stavební právo. Čtvrté volební období je místostarostou MČ Praha 2 mj. pro výstavbu a územní rozvoj. MČ zastupuje ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, kde MČ získala několik významných ocenění.

harmonogram:

02.05.2022    vyhlášení soutěže

31.7.2022 do 24:00 odevzdání soutěžních návrhů

15.9.2022       předběžné vyhlášení výsledků 1. kola soutěže

15.9.2022       předběžné vyhlášení výsledků 1. kola soutěže

Brush Strokes

soutěžní podmínky najdete zde:

stáhni to!